(024) 35 627 357 [HN] - (0236) 626 0123 [ĐN] - (028) 38 103 016 [HCM]

DANH MỤC

Thiết bị định vị xe tải

Thiết bị định vị xe tải TG007X mới nhất và nhỏ gọn nhất hiện nay
Giảm 17%
Thiết bị định vị xe tải Techglobal
Giảm 31%

Thiết bị định vị xe tải Techglobal

Bảo hành 24 tháng
2.590.000đ 1.790.000đ
Thiết bị định vị xe tải dưới 3,5 tấn
Giảm 31%

Thiết bị định vị xe tải dưới 3,5 tấn

Bảo hành 24 tháng
2.590.000đ 1.790.000đ
Thiết bị định vị xe tải 3,5 tấn đến 7 tấn
Giảm 31%

Thiết bị định vị xe tải 3,5 tấn đến 7 tấn

Bảo hành 24 tháng
2.590.000đ 1.790.000đ
Thiết bị định vị xe tải đi đăng kiểm xe
Giảm 31%

Thiết bị định vị xe tải đi đăng kiểm xe

Bảo hành 60 tháng (5 năm)
2.590.000đ 1.790.000đ
Thiết bị định vị xe tải 7 tấn đến 10 tấn
Giảm 31%

Thiết bị định vị xe tải 7 tấn đến 10 tấn

Bảo hành 24 tháng
2.590.000đ 1.790.000đ
Thiết bị định vị xe tải trên 10 tấn
Giảm 31%

Thiết bị định vị xe tải trên 10 tấn

Bảo hành 24 tháng
2.590.000đ 1.790.000đ