(024) 35 627 357 [HN] - (0236) 626 0123 [ĐN] - (028) 38 103 016 [HCM]

Nghị định và thông tư

Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT

Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT

10:55 15-03-2019 | 3,130 | 0 bình luận

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải

XEM THÊM
Nghị định 91/2009/NĐ-CP

Nghị định 91/2009/NĐ-CP

05:02 15-04-2016 | 3,193 | 0 bình luận

Nghị định 91/2009/NĐ-CP quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh và việc cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

XEM THÊM
Thông tư 09/2015/TT-BGTVT

Thông tư 09/2015/TT-BGTVT

04:58 15-04-2016 | 3,892 | 0 bình luận

Thông tư 09/2015/TT-BGTVT thông tư này quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô.

XEM THÊM
Nghị định 86/2014/NĐ-CP

Nghị định 86/2014/NĐ-CP

04:46 15-04-2016 | 3,685 | 0 bình luận

Nghị định 86/2014/NĐ-CP nghị định này quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh và việc cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

XEM THÊM
Thông tư số 73/2014/TT-BGTVT

Thông tư số 73/2014/TT-BGTVT

04:36 15-04-2016 | 3,513 | 0 bình luận

Thông tư số 73/2014/TT-BGTVT BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH CỦA XE Ô TÔ

XEM THÊM
Thông tư số 13/2009/TT-BGTVT

Thông tư số 13/2009/TT-BGTVT

04:24 15-04-2016 | 2,298 | 0 bình luận

Thông tư số 13/2009/TT-BGTVT quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

XEM THÊM