Từ khóa Định vị xe tải tại quận Bạch Long Vỹ HP

Định vị xe tải tại quận Bạch Long Vỹ HP

Lắp định vị xe tải tại Bạch Long Vĩ Hải Phòng

Lắp định vị xe tải tại Bạch Long Vĩ Hải Phòng

Theo nghị định số 86-2014-NĐ-CP ngày 10/09/2014 của chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa có thu phí thì tất cả các loại ô tô đang hoạt động trên địa bàn cả nước đều phải gắn định vị xe tải theo quy định. Cho đến thời điểm hiện tại của năm 2017 này thì tất cả các loại xe tải có thiết kế từ 3.5 tấn trở lên đều phải lắp...
Thiết bị giám sát hành trình TG007X
Thiết bị định vị xe máy