Từ khóa dịch vụ phù hiệu vận tải tại Hà Nội

dịch vụ phù hiệu vận tải tại Hà Nội

Xe không kinh doanh vận tải có phải gắn phù hiệu không?

Xe không kinh doanh vận tải có phải gắn phù hiệu không?

Theo Nghị định 86/CP/2014 về việc kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thì từ ngày 01/07/2018, những phương tiện xe tải dưới 3.5 tấn phải gắn phù hiệu vận tải và lắp thiết bị giám sát hành trình hợp chuẩn. Tuy nhiên, nhiều chủ xe tải dưới 3.5 tấn vẫn đang còn băn khoăn với quy định này. Hiện nay, có rất nhiều cá nhân, đơn vị đang...
Thiết bị giám sát hành trình TG007X
Thiết bị định vị xe máy