Từ khóa Quy định về thiết bị giám sát hành trình

Quy định về thiết bị giám sát hành trình

Nghị định 91/2009/NĐ-CP

Nghị định 91/2009/NĐ-CP

Nghị định 91/2009/NĐ-CP quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh và việc cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Nghị định 91/2009/NĐ-CP NỘI DUNG NGHỊ ĐỊNH: Chương I  QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh và việc cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Điều 2. Đối tượng áp dụng Quy định về thiết bị giám...
Thiết bị giám sát hành trình TG007X
Thiết bị định vị xe máy