Từ khóa Quản lí hành trình ô tô Quản lí hành trình xe

Quản lí hành trình ô tô Quản lí hành trình xe

Thiết bị định vị GV20 chip 3G

Thiết bị định vị GV20 chip 3G

Thiết bị định vị GV20 có 3G là thiết bị định vị hỗ trợ đắc lực nhất cho người dùng trong việc định vị vị trí xe máy, xe ô tô hiệu quả. Thiết bị định vị GV20 có 3G giám sát hiệu quả nhờ việc phát triển modul 3G GPS. Với việc được tích hợp modul 3G thì GV20 là thiết bị với công nghệ tiên tiến nhất hiện nay: giúp tăng tốc...
Thiết bị giám sát hành trình TG007X
Thiết bị định vị xe máy