Từ khóa nghị định 86

nghị định 86

Sẽ phạt nặng xe tải chưa lắp giám sát hành trình

Sẽ phạt nặng xe tải chưa lắp giám sát hành trình

Nghị định 86 quy định, xe tải từ 7-dưới 10 tấn phải gắn phù hiệu xe tải, lắp thiết bị giám sát hành trình (TBGSHT) trước ngày 1/7/2016 và hạn cuối đối với xe tải từ 3,5-dưới 7 tấn là ngày 1/1/2017. Tuy nhiên, ghi nhận của Báo Giao thông tại nhiều địa phương, số xe chấp hành theo đúng lộ trình này rất thấp. Quá thời hạn vẫn không có phù hiệu và lắp thiết bị giám...
Thiết bị giám sát hành trình TG007X
Thiết bị định vị xe máy