Từ khóa Mẫu đơn xin cấp phù hiệu xe tải

Mẫu đơn xin cấp phù hiệu xe tải

Mẫu đơn xin cấp phù hiệu xe tải

Mẫu đơn xin cấp phù hiệu xe tải

Căn cứ vào Nghị định số 86/2014/NĐ-CP của chính phủ có quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ( Bộ Giao Thông Vận Tải) quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ hỗ trợ vận tải bằng đường bộ. Theo Điều 11 của Nghị  định số 86/2014/NĐ-CP, tất cả xe tải,...
Thiết bị giám sát hành trình TG007X
Thiết bị định vị xe máy