Từ khóa cấp phù hiệu vận tải

cấp phù hiệu vận tải

Hồ sơ xin cấp phù hiệu xe tải

Hồ sơ xin cấp phù hiệu xe tải

Từ ngày 01/01/2018 xe tải dưới 3,5 tấn đã bắt đầu vào lộ trình bắt buộc phải có phù hiệu vận tải xe tải dưới 3,5 tấn, có giấy phép kinh doanh vận tải và lắp giám sát hành trình.... Theo đó, việc cấp phù hiệu vận tải xe tải dưới 3.5 tấn cần những thủ tục để làm Hồ sơ xin cấp phù hiệu xe tải như sau: * Lắp thiết bị giám sát hành...
Thiết bị giám sát hành trình TG007X
Thiết bị định vị xe máy