Từ khóa Định vị xe máy tại Đồ Sơn Hải Phòng

Định vị xe máy tại Đồ Sơn Hải Phòng

Lắp định vị xe tải tại Đồ Sơn Hải Phòng

Lắp định vị xe tải tại Đồ Sơn Hải Phòng

Theo nghị định số 86/2014/NĐ-CP của Chính Phủ về kinh doanh vận tải và điều kiện cần có để kinh doanh vận tải đó là các xe ô tô cần lắp thiết bị giám sát hành trình. Lộ trình này đã được thực hiện từ năm 2015 cho đến nay đã gần hoàn thành với việc lắp định vị xe tải 3,5 tấn đến dưới 7 tấn vào ngày 1/1/2017 và lộ trình cuối...
Thiết bị giám sát hành trình TG007X
Thiết bị định vị xe máy