Sở Giao thông Vận tải (GTVT) vừa thu hồi 144 phù hiệu vận tải xe ô tô kinh doanh vận tải vi phạm với thời gian 30 ngày qua thiết bị giám sát hành trình (GSHT). Hà Nội thu hồi 144 phù hiệu vận tải của hơn 60 đơn vị vận tải thông qua trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình. Sở GTVT Hà Nội vừa có quyết định thu hồi 144 phù hiệu vận tải đối với các phương tiện xe kinh doanh vận tải bằng ô tô vi phạm trên địa bàn và với thời gian thu hồi 30 ngày. Trong đó và có 17 phù hiệu vận tải “taxi Hà Nội”; 115 phù hiệu vận tải “xe ô tô hợp đồng” ; 5 phù hiệu vận tải “xe container” ; 5 phù hiệu vận tải “xe ô tô chạy tuyến cố định” ;  1 phù hiệu vận tải “xe ô tô tải” ;  1 phù hiệu vận tải “xe ô tô du lịch” của hơn 60 đơn vị kinh doanh vận tải. [caption id="attachment_3550" align="alignnone" width="669"]Hà Nội thu hồi gần 150 phù hiệu vận tải xe ô tô kinh doanh vận tải Hà Nội thu hồi gần 150 phù hiệu vận tải xe ô tô kinh doanh vận tải[/caption] Theo ông Vũ Hà và Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội và lý do thu hồi phù hiệu vận tải là do khi trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của các phương tiện xe vận tải trong tháng 06/2018 và các phương tiện xe này có 05 lần vi phạm tốc độ (tính trên 1.000km chạy xe ô tô). Ngoài các phương tiện xe bị thu hồi phù hiệu vận tải nói trên và Sở GTVT cũng nhắc nhở và chấn chỉnh và yêu cầu khắc phục đối với 4.558 phương tiện xe của 1.284 đơn vị vận tải lần đầu có vi phạm về tốc độ hoặc vi phạm quy định về thời gian lái xe ô tô liên tục và thời gian làm việc của lái xe ô tô trong ngày. Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện xe vi phạm bị thu hồi giao nộp phù hiệu vận tải về Phòng Quản lý vận tải và Sở GTVT Hà Nội sau 7 ngày kể từ ngày ký quyết định thu hồi; đồng thời và giao Thanh tra giao thông kiểm tra và giám sát việc thực hiện của đơn vị vận tải có phương tiện xe vận tải vi phạm bị thu hồi. Xem thêm:


Bạn hãy là người đầu tiên bình luận cho Hà Nội thu hồi gần 150 phù hiệu vận tải xe ô tô kinh doanh vận tải !