Chính sách quyền riêng tư

Đây là thỏa thuận hợp pháp giữa Khách hàng và Mobile Mobile App T-Track Pro hoặc để sử dụng dịch vụ. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này.

Nếu Khách hàng không đồng ý với thỏa thuận này, Khách hàng không được sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Tổng quan

Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng sự riêng tư của bạn được bảo vệ. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập được về bạn một cách hợp pháp theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu (GDPR).

Tất cả dữ liệu mà chúng tôi thu thập chỉ được sử dụng để cung cấp dịch vụ cho bạn. Đặc biệt:

Cookies

Cookie là các tệp nhỏ được trình duyệt web của bạn lưu trữ tạm thời. Chúng chỉ được sử dụng để quản lý phiên (ghi nhớ bạn là ai sau khi đăng nhập) và để lưu trữ các tùy chọn. Chúng tôi sử dụng cookie nhật ký lưu lượng truy cập để xác định những trang nào đang được sử dụng. Điều này giúp chúng tôi phân tích dữ liệu về lưu lượng truy cập trang web và cải thiện trang web của chúng tôi để điều chỉnh nó cho phù hợp với nhu cầu của Khách hàng. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này cho mục đích phân tích thống kê.

Hầu hết các cookie của chúng tôi sẽ hết hạn ngay sau khi bạn đăng xuất hoặc đóng cửa sổ trình duyệt.

Chúng tôi khuyên bạn nên bật hỗ trợ cookie trong trình duyệt của mình vì nhiều tính năng của trang web của chúng tôi sẽ không hoạt động theo cách khác.

Bảo mật

Dữ liệu của bạn được lưu trữ trên các máy chủ an toàn. Chúng tôi đã thực hiện các bước tiếp theo để ngăn chặn truy cập trái phép vào dữ liệu của bạn, bao gồm chạy phần mềm tường lửa và giữ cho máy chủ của chúng tôi luôn cập nhật các bản vá bảo mật. Điều đó nói rằng, chúng tôi không thể đảm bảo không tiết lộ thông tin cá nhân do các yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Nếu bạn nghi ngờ rằng tài khoản của mình đã bị xâm phạm, vui lòng liên hệ với chúng tôi càng sớm càng tốt.

Hệ thống tạo, đăng nhập và khôi phục tài khoản được phát triển bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn xác thực mới nhất để ngăn chặn bất kỳ khả năng hack nào.

Trong quá trình tạo tài khoản, dữ liệu thu thập được mã hóa bằng thuật toán mã hóa một chiều và được lưu vào cơ sở dữ liệu. Mã hóa một cách không thể giải mã dữ liệu. Dữ liệu chỉ có thể được xác minh bằng cách sử dụng phương pháp so sánh do tác giả chính hãng thực hiện.

Quyền truy cập, sửa chữa và phản đối

Bạn có thể yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân được thu thập và chỉnh sửa dữ liệu có thể không chính xác. Trong một số trường hợp, theo yêu cầu của bạn, tài khoản và dữ liệu đã thu thập khác có thể bị xóa hoàn toàn. T-Track Pro có ​​quyền yêu cầu nhận dạng chính xác bạn trước khi cung cấp dữ liệu cá nhân hoặc chỉnh sửa bất kỳ dữ liệu không chính xác nào.

Lưu giữ dữ liệu

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn miễn là tài khoản của bạn còn hoạt động hoặc khi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn. Khi nó không còn cần thiết nữa, nó sẽ tự động bị xóa.

Thông tin thêm

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về dữ liệu chúng tôi thu thập hoặc cách chúng tôi sử dụng dữ liệu đó, vui lòng liên hệ với DPO của chúng tôi qua e-mail tại thachnd@gmail.com.

Thay đổi

Chúng tôi có thể thay đổi thỏa thuận này bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì bằng cách đăng thỏa thuận đã sửa đổi trên trang web.